O nás

Dětský divadelní soubor Brnkadla je zapsaným spolkem, který spojuje několik oddílů, pracujících od roku 1990 v Lužánkách - Středisku volného času v Brně.

Soubor pracuje v 7 samostatných skupinách, které navštěvuje okolo 100 dětí, studentů i dospělých ve věku od 5 do sta let.

Hlavní náplní naší činnosti je učení se divadlu a poznávání světa skrz divadlo, dramatickou výchovu a hraní si.

Stejně jako se snažíme o vytváření dobrých a zajímavých divadelních inscenací, snažíme se i o to, aby členové našeho souboru byli dobrými jednotlivci i dobrou partou. Proto je prostřednictvím her a cvičení učíme nejen divadelním dovednostem, ale také komunikaci, spolupráci, empatii a toleranci.

Kromě pravidelných zkoušek jednotlivých oddílů, které probíhají 1 x týdně, se soubor schází na společných akcích, kterými jsou především letní tábory, podzimní prázdniny, víkendová soustředění, výlety a návštěvy divadelních představení jiných souborů.

Soubor se pravidelně zúčastňuje nejrůznějších divadelních přehlídek po celé republice, především Dětské scény, Prima sezóny, Mladé scény, Divadelního Děčína a dalších.

Největší akcí, pořádanou každoročně našim souborem, je nesoutěžní přehlídka a dílna dětského divadla Brnkání, probíhající od roku 1994 na přelomu května a června v Brně. Jedná se o jednu z největších akcí tohoto typu v České republice, organizovanou dětmi a dospívajícími pro soubory z nejrůznějších míst.

V minulosti se soubor zúčastnil také několika mezinárodních výměn a přehlídek – např. v Rakousku, Polsku, Německu, Španělsku, Portugalsku.

Naše úspěchy

DDS Brnkadla se zapojuje do soutěžních přehlídek dětského, studentského i dospělého divadla, které více než za soutěžní klání považujeme za příležitost setkat se s dalšími divadelními soubory a s hodnocením ze strany odborných lektorů. V minulosti se nám podařilo například:

zúčastnit se národního kola Dětské scény

v Prachaticích roku 1993 – s inscenací podle H.Doskočilové: Fáma

v Trutnově v roce 2000 s inscenací podle M.Endeho: Momo

v Trutnově v roce 2003 s inscenací podle C.S.Lewise: Narnie


zúčastnit se národního kola Prima sezóny

v Náchodě roku 2004 s inscenací podle H.McCoye: Koně se přece střílejí – ocenění za dramaturgický přínos

v Náchodě roku 2009 s incenací F.Wedekinda: Procitnutí jara

zúčastnit se národního kola Mladé scény

Ústí nad Orlicí roku 2010 s inscenací podle H. Krejčího: Hry ze smetiště


Mezi naše další úspěchy patří všechny uskutečněné mezinárodní výměny – zejména se Španěly a Portugalci, ale také s Řeky a Rakušany…

Velmi si vážíme už 26. uskutečněných a úspěšných ročníků nesoutěžní divadelní přehlídky Brnkání, která se odehrává vždy na přelomu květen a června v Brně a je největší akcí tohoto typu u nás. Jejími organizátory jsou děti a dospělí z Brnkadel a hosty divadelní soubory z celé České republiky i ze zahraničí.

výroční zprávy

Výročka 2021.pdf
výročka DDS Brnkadla 2019.pdf
výročka DDS Brnkadla 2018.pdf

historie

30 let představení.docx.pdf
HISTORIE BRNKADEL PO DESETILETÍCH.docx.pdf