brnkání

nesoutěžní čtyřdenní divadelní přehlídka Brnkání, která se odehrává vždy na přelomu května a června v Brně a je největší akcí tohoto typu u nás. Jejími organizátory jsou děti a dospělí z Brnkadel a hosty divadelní soubory z celé České republiky i ze zahraničí.


Součástí jsou:

- divadelní představení souborů

- diskusní kluby

- divadelní workshopy

- úvodní a závěrečný happening

- zpravodaj přehlídky

- doprovodné programy

- neformální setkávání dětí i dospělých

letní tábor

každoroční vyvrcholení naší činnosti, na kterém se potkávají děti, mládež i dospělí ze všech oddílů souboru. Součástí je pobyt v přírodě, celotáborová hra, divadelní aktivity, sport, výlety, ale také společné vaření, sekání dříví a péče o tábor, jeho okolí i sebe navzájem. Na poslední večer na táboře zveme rodiče a kamarády dětí a nabízíme jim společný program a přespání.

podzimky

každoročně jezdíme na chalupu Bělice v Kališti u Humpolce na podzimní prázdniny, kde náplní je vzájemné poznávání členů souboru, společná hra, chystání divadelních představení a zdokonalování našich dovedností.

brnkačka

divadelní přehlídka souboru Brnkadla, určená především našim rodičům a přátelům. Jejím cílem je ukázat si navzájem výsledky své práce, popovídat si o nich a vzájemně si inspirovat.TÁBOR ASPOL


Kaprovinky

společná oslava Vánoc za Brnem. Řízky, salát, punč a dárky!